Prisjustering Våren 2022

I stort sett alla leverantörer justerar sina priser under våren 2022.

Många faktorer påverkar denna justering, men priser på råmaterial, transport- och energikostnader hör till huvudanledningarna bakom kommande prishöjning.
I tillägg till dessa faktorer ser vi idag en försvagad krona mot euron och det är väldigt svårt att förutspå hur kursen kommer att utvecklas i det närmaste.
Nya prislistor kommer löpande, de flesta gällande fr.o.m. 2022-04-01.

Viktigt är också att vara ute i god tid med inköp och kundbokningar, för att säkerställa tillgången och en fungerande verksamhet under vårsäsongen.

Kontakta oss om ni har några frågor, 040-671 87 00 eller info@disab.nu.