Information

Prisjustering Våren 2022

I stort sett alla leverantörer justerar sina priser under våren 2022. Många faktorer påverkar denna justering, men priser på råmaterial, transport- och energikostnader hör till huvudanledningarna bakom kommande prishöjning.I tillägg till dessa faktorer ser vi idag en försvagad krona mot euron och det är väldigt svårt att förutspå hur kursen kommer att utvecklas i det …

Prisjustering Våren 2022 Läs mer »

Information angående Coronavirus

Disab är, precis som samhället i övrigt, engagerat i coronavirusets utveckling.Vi följer gällande restriktioner och rekommendationer samt har vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska smittspridning. Våra leverantörer följer också utvecklingen, i respektive land, med sina rekommendationer.Detta kan medföra förlängda leveranstider och i värsta fall uteblivna leveranser.Vi vill därför be er se över ert behov, er …

Information angående Coronavirus Läs mer »