Information angående Coronavirus

Disab är, precis som samhället i övrigt, engagerat i coronavirusets utveckling.
Vi följer gällande restriktioner och rekommendationer samt har vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska smittspridning.

Våra leverantörer följer också utvecklingen, i respektive land, med sina rekommendationer.
Detta kan medföra förlängda leveranstider och i värsta fall uteblivna leveranser.
Vi vill därför be er se över ert behov, er lagerhållning samt öka er framförhållning. Allt för att kunna säkerställa kundernas behov av däck och fälg under vårsäsongen.

Tack för ert tålamod.